vliv zinku na prevenci covidu

Zinek – imunita – Covid – přibližně dvacet důvodů, proč je dobré mít optimální hladinu zinku.

1. Zinek chrání lidské tělo před proniknutím viru do organismu
Vstupu infekčních agens do lidského těla brání tkáňové bariéry vybavené řasinkami a hlenem, antimikrobiálními peptidy, jako jsou lysozymy a interferony.
Suplementace zinkem zlepšuje mukociliární clearance. Zinek za prvé ovlivňuje tvar a kvalitu řasinek a za druhé zvyšuje frekvenci pohybu řasinek.
Infekce koronaviry jsou doprovázeny poškozením řasinkového epitelu a ciliární dyskinezí, která následně zhoršuje mukociliární clearance . Bylo prokázáno, že fyziologické koncentrace zinku zvyšují frekvenci ciliárních tepů. Navíc suplementace zinkem u potkanů ​​s deficitem zinku měla pozitivní vliv na počet a délku bronchiálních řasinek. Zlepšená ciliární clearance nejen zlepšuje odstranění virových částic, ale také snižuje riziko sekundárních bakteriálních infekcí.
2. Zinek je nezbytný pro zachování tkáňových bariér. Poruchy v celistvosti respiračního epitelu usnadňují vstup do krevního oběhu.
Zinek posiluje integritu epitelu expresí proteinů nutných k udržení integrity
3. snižuje virovou replikaci,
4. zachovává antivirovou imunitu,
5.zmírňuje riziko hyper-zánětu,
6.podporuje antioxidační účinky a tím snižuje poškození plic a minimalizuje sekundární infekce.
Zejména starší subjekty, pacienti s chronickými onemocněními a většina zbývajících rizikových skupin u onemocnění COVID-19 by profitovala ze suplementace zinkem.

Nedostatek zinku = dysfunkce imunitních buněk
Suboptimální hladina zinku zvyšuje riziko pro infekční onemocnění, autoimunitní onemocnění, a rakovinu.
7. zinek je potřebný pro vývoj B lymfocytů a produkci protilátek. Zejména immunoglobulin G je závislý na optimální hladině zinku.
8.zinek je nutný k aktivaci T-lymfocytů a pomocných B-lymfocytů
Deficit zinku = nevytvoření si dostatečného množství protilátek jak po prodělání onemocnění tak po vakcinaci.
9. vývoj makrofágů je negativně ovlivněn nedostatkem zinku.
10. zinek je potřebný pro tvorbu druhotných imunitních mediátorů.
11. zinek je limitní faktor pro RNA transkripci, dělení buněk, aktivaci imunitních buněk, (mimo jiné produkce inzulínu je vázaná k dostatečné hladině zinku – propojení s tématem diabetu a komplikací při onemocnění Covid 19).
12. genová exprese pneumocytů je závislá na zinku
13. přímý protivirový efekt byl prokázán u mnoha virových onemocnění.
Příklady zahrnují coronaviridae, pikornavirus, papilloma virus, metapneumovirus, rhinovirus, virus herpes simplex, virus varicella-zoster, respirační syncytiální virus, virus lidské imunodeficience (HIV) a virus hepatitidy C
Suplementace nízkými dávkami zinku spolu s malými koncentracemi zinkových ionoforů pyrithion nebo hinokitol snížily syntézu RNA u chřipky, polioviru, pikornaviru, viru arteritidy koní a SARS-CoV přímou inhibicí RNA-dependentní RNA polymerázy viru
Dále:
– je navrhováno že zinek zabraňuje fůzi s buněčnou membránou hostitele
– snižuje funkci virové polymerázy
– blokuje uvolňování částí viru z napadených buněk
– destabilizuje obálku viru
14. zinek vyvažuje imunitní reakce. – Tlumí hyper-zánět
Není pochyb o protizánětlivých a antioxidačních vlastnostech zinku.
Na druhé straně byl nedostatek zinku spojen se zvýšenými hladinami pro-zánětlivých mediátorů, zvýšenými hladinami reaktivních forem kyslíku (ROS) a predispozicí k těžké progresi zánětlivých onemocnění, zejména těch, která postihují plíce, často reverzibilní suplementací zinku
Jedním z charakteristických znaků COVID-19 je nevyvážená imunitní odpověď (48). V důsledku hyper-zánětu se imunitní produkty včetně pro-zánětlivých cytokinů, jako je interleukin (IL)-6, C-reaktivní protein (CRP), tumor nekrotizující faktor (TNF)α a IL-1β (shrnuto jako cytokinová bouře nebo syndrom uvolnění cytokinů) , reaktivní formy kyslíku a dusíku v souvislosti s náborem vysokého počtu silně aktivovaných imunitních buněk do plic, destrukcí tkáně, trvalým poškozením plic a smrtí v důsledku systémového zánětu a selháním orgánů, zatímco anti- zánětlivá reakce je nedostatečná
15. zinek snižuje přesun imunitních buněk do plic a snižuje jejich aktivaci (ARDS)
16. zinek je potřebný pro vývoj lymfocytů. = Suplementace zinkem dokáže zvrátit lymfopenii.
lymfopenie, zvláště postihující CD8+ T buňky, je spojena se špatnou prognózou COVID-19 a obnovení počtu lymfocytů vedlo ke klinickému zotavení.
17. suplementace zinkem snižuje riziko vniku pneumonie vedoucí ke smrti pacienta o 15-20%
Cca 60% seniorské populace je deficitní. Málo zinku = slabá imunita
Stejně jako u vitamínu D studie ukazují, že je velmi důležité mít adekvátní hladinu zinku ještě před tím, než je tělo napadeno viry (Sars-Cov 2).Po napadení je suplementace také důležitá, ale byla-li hladina dostačující před napadením, vyhlídky na mírný průběh se dramaticky zvyšují!!!!!!!!
Při dlouhodobé suplementaci zinku nad 50mg denně dochází k vyčerpání zásob mědi což může negativně ovlivnit jaterní funkce a endogenní antioxidanty. Je potřebné doplnit zároveň měď a to v poměru meď/zinek 1: 20 – 1:50 (1mg mědi denně).
Jiří Šupík

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01712/full
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9701160/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7482607/
https://www-phmk-es.translate.goog/i-d/suplementar-con-zinc-podria-reducir-la-mortalidad-en-el-paciente-de-covid-19?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-982/zinc