MUDr. Jan Machač

Nízkosacharidová strava a metabolický syndrom

Jedna z hlavních činností praktického lékaře je prevence. A čím dál více výzkumů a studií poukazuje na to, že hlavní příčina většiny civilizačních chorob je vysoká hladina inzulínu, což způsobuje inzulinovou rezistenci, což následně vede k rozvoji nemocí sdružených do takzvaného metabolického syndromu. Patří sem: vysoký tlak, porucha metabolizmu cukru (prediabetes, diabetes), porucha metabolizmu lipidů (vysoký LDL cholesterol, nízký HDL cholesterol, vysoké triacylglyceroly), obezita, hlavně břišní a orgánová (abdominální a viscerální). Ale patří sem i nejčastější příčina ženské neplodnosti – syndrom polycystických ovárií, dále syndrom spánkové apnoe a různé další choroby. Inzulinová rezistence zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční a cévní, cévních mozkových chorob, zhoubných nádorů a demece. Nyní se ukazuje, že i mnoho psychiatrických chorob, jako jsou poruchy pozornosti a chování, deprese a úzkosti je do jisté míry způsobeno stravou bohatou na sacharidy a takzvaně průmyslově zpracovanými potravinami. Na inzulinové rezistenci má podíl i chronický stres, nedostatek kvalitního spánku a chronické zánět.

Osobně považuji úpravu diety, pohybového režimu a spánkového režimu, za základ léčby všech civilizačních chorob a snažím se pacienty motivovat ke změně přístupu ke svým zvyklostem a aby se nespoléhali jen na léky, které sice mají své důležité místo v léčbě, ale většinou neřeší příčinu, jen symptomy.

Podrobnější informace najdete v blogu a v ketogenní příručce. Se svými zkušenostmi a úspěchy se můžete na našich stránkách podělit i s ostatními.