léčba covid 19 verze 22.1.2022

“Omicron” se  léčí jako normální viróza. Nemusíte nic speciálního užívat!

(zatím mám jen jednoho pacienta s těžším průběhem – oboustranný zápal plic s nižší saturací – řešeno kombinací – Ivermectin, Klacid, dexamethazon, anopyrin, inhalátory, domácí kyslík, stav se zlepšuje i bez hospitalizace)

Níže uvedený text byl vypracovaný, když nám vládla “alfa” a “delta”. U “omicronu” pravděpodobně nebude většina z toho vůbec potřeba. U všech mých pacientů zatím probíhá “omicron” jako lehké až středně těžké respirační onemocnění. Myslím, že bude stačit, jestli vůbec, podat Zinek+Quercetin, ACC long a Vitamín D, z léků asi jen Montelucast. případně Ivermectin spíše jako prevence “long-Covidu”. U rizikovějších a starších pacientů podat malou dávku kyseliny acetylsalicylové – 100mg. Ti, kteří měli opakovaně respirační infekty mohou s výhodou využít Isoprinosine. S tím bychom si měli vystačit.

Je možné, že z toho velkého množství nakažených se přeci jen najde několik, u kterých stav bude progredovat a ti mohou využít níže zmíněné léky.

Níže uvedený text platí tedy pro předchozí varianty, ne pro omicron !!!!

U rizikových pacientů:   mutace delta: MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY, mutace omicron: Molnupiravir (Lavegrio)

věk nad 65 let, nebo

Chronické onemocnění jater
Chronické onemocnění ledvin
Cukrovka (Diabetes mellitus)
Závažná porucha imunity
Imonosupresivní léčba
Závažná onemocnění plic
Onkologické nebo hemato-onkologické
onemocnění s aktuálně probíhající léčbou

Trombofilní stav v dispenzární péči
•Nervosvalová onemocnění
Stav po transplantaci orgánu či kostní dřeně
Věk > 55let a současně kardiovaskulární onemocnění, plicní onemocnění nebo vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)

Tito všichni jsou indikování k podání monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab od firmy Regeneron v případě mutace delta, nebo perorálního léku Lavegrio fy. Merck

Podmínkou podání je – lehký až středně těžký průběh, podání do deseti dnů trvání nemoci, váha nad 40kg.

U nás v nemocnici Boskovice je stacionář, kde tyto léky podávají, domluvit se to dá na tel. čísle

516 491 311

 

 

Jinak u infekce COVID 19 nasadíme (ne nutně vše naráz – záleží na tíži příznaků, rychlosti progrese stavu, rizikovosti pacienta):

(mnemotechnická pomůcka: IMI+ABCDEF)

I – IVERMECTIN – v dávce 0,2mg/kg, u obézních 0,3-0,4mg/Kg – nasadit na 5 dní (dá
se off label pořídit přípravek Loutol 4x3mg, cena 1300,-, ale i bez Ivermectinu se to dá
zvládnout). V současnosti je přes 100 studií na IVM a dalších 17 probíhá. Nejsou zatím zcela jistá data o účinnosti IVM, asi 70% studií mluví ve prospěch IVM. V čem se ale všechny studie shodují, je naprostá bezpečnost léku, srovnatelná s placebem. (hlášení otrav a i úmrtí bylo vždy spojeno se svévolným užitím veterinárních přípravků)
(https://journals.lww.com/americantherapeutics/fulltext/2021/08000/ivermectin_for_preve
ntion_and_treatment_of.7.aspx)

M – MONTELUCAST 10mg/den do vymizení příznaků (u nás doporučuje např. imunolog
prof. Thon) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34004207/)

I – INOSINE PRANOBEX ( ISOPRINOSINE) – v dávce 1 tableta na 10Kg tělesné váhy
3x denně ( většinou 6 tablet denně), po dobu pěti dnů, pozor u lidí, kteří mají potíže se
žaludkem, nechutenství, návaly na zvracení, tam raději Inosine nepodávat.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33339426/

Jestliže se nemoc v dalších hodinách a dnech zhoršuje, nasadí se (u starších a
rizikovějších -obezita, diabetes, věk nad 45 hned z počátku v případě nedostupnosti
monoklonálních protilátek):

A– ACETYLSALICYLOVÁ KYSELINA – 100-300mg denně do vymizení příznaků,
rizikových pacientů až měsíc po Covidu. Pozor však na zánět žaludku, bolesti břicha a
nechutenství, které je u covidu časté. Tam by bylo na místě spíše podání Clopidogrelu
jako antiagregans. U pacientů s rizikem TEN nutné hned nasadit LMWH!! ASA zabírají pomalu! https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32705604/;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7834327/

B – BUDESONID inhalátor (BUDIAIR) 2×2 vdechy do vymizení příznaků; nasazujeme při rozvíjejícím se a zhoršujícím kašli
https://www.thelancet.com/article/S2213-2600(21)00160-0/fulltext

C – COLCHICIN – v dávce 0,5mg/kg 2x denně 3 dny, potom 1x denně po dobu 30 dnů, zvláště tam, kde předpokládáme riziko perikarditidy a jiné kardiální či endoteliální komplikace. Zvláště vhodné u lidí s aterosklerózou, či rizikem aterosklerózy, či rizikem trombembolické choroby (kuřáci,vysoký cholesterol, diabetes) https://www.reumatologiaclinica.org/es-colchicine-a-potential-therapeutic-tool-articulo-S1699258X20301078

Pakliže se stav nelepší a progreduje ,navštíví pacient lékaře, nebo lékař pacienta, změříme saturaci O2; bude-li poslechový nález na plicích, tak nasadíme další léky, je to i už i čas na laboratorní odběry
(D-dimery, CRP, prokalcitonin, KO, jaterní testy) a RTG plic:

D- DEXAMETHASONE – u pacientů, kteří i přes zavedenou léčbu dostanou virový zápal
plic (potvrzený poslechově, na RTG, či CT plic), tak nasadit dexamethazon (např.
Dexamed 12mg 1-3. den, 8mg 4-6 den, 4mg dle stavu, či METYLPREDNISOLON
(Medrol) v adekvátních dávkách, u lehčích zápalů stačí i 4mg denně, ale můžeme začít
vyšší dávkou 32mg a postupně snižovat). V jedné studii vychází lépe methylprednisolon, než
dexamethason. S kortikoidy je samozřejmě velký problém. Nejsou jasná data o efektivitě léčby,
je větší riziko trombembolismu a poškození žaludku. To se musí zcela jistě zvážit. Některé studie
vyznívají proti podání kortikosteroidů u lehčích případů. Ve studii RECOVERY se efekt podání
kortikoidů projevil jen u ventilovaných, nebo u pacientů na kyslíkové podpoře. Je třeba ale
vědět, že studie Recovery byla vedena jen u hospitalizovaných pacientů a věkový medián pacientů,
kterým podávali dexamethasone a ne kyslík byl 75 let, čili většinou polymorbidní pacienti. Pro podání
kortikosterodů svědčí dobrá klinická zkušenost. Pacienti mají poslechový nález, jsou dušní, mají
hraniční saturaci a po nasazení Medrolu jsou během několika dnů významně lepší. U potvrzených
zápalů plic je s výhodou i malá dávka kortikosteroidů v doléčení plicního postižení i s rizikem
delší eliminace viru.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00355/full

E – Expektorancia – dá se použít dobře ACC long (acetylcystein) aspoň 1200mg/den, lépe
2400mg/ den pro protizánětlivý efekt s afinitou k DCD.
Ale ten by se neměl kombinovat s paracetamolem!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7649937/

F-FLUVOXAMINE – 50mg 2x denně 15 dní (u nás Fevarin 50mg, 1. balení), jedná se o
starší antidepresivum, který má protizánětlivý a protivirový účinek. ( fluvoxamine prochází na
rozdíl od ivermectinu mozkovou bariérou a působením jakožto silný agonista protein
sigma 1 tím extrémě silně blokuje neuronální zánět)
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00448-4/fulltext

F- FAMOTIDIN– u famotidinu se předpokládal i účinek na COVID (v této studii
nepotvrzeno -https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7903022/, ale hlavně je
potřeba chránit žaludek, od nežádoucích účinků acetylsalicylové kyseliny a kortikoidů, i
samotná infekce dělá těžké nechutenství a bolesti břicha. Dá se použít i omeprazol,
lansoprazol, pantoprazol, ale začal bych spíše famotidinem, neboť blokátory protonové
pumpy mají své nežádoucí účinky. Užívá-li někdo léky na žaludek, může během prvních
dní zvýšit dávku. U lidí, kteří trpí, či v minulosti trpěli na žaludeční vředy, či gastritidy,
raději nepodávat kys. acetylsalicylovou, ale clopidogrel.

Důležité je sledovat průběh onemocnění. Je-li pacientům den ode dne hůře a hůře, je
třeba rychle reagovat.
Dát výše popsané léky, pořídit jim Oximetr a bude-li saturace pod 92%, tak hned
hospitalizace, třeba i cestou záchranné služby.
Není-li to tak hrozné, ale nelepší se, tak domluvit kontrolu a odběry.
Bude-li vyšší prokalcitonin tak nasadíme antibiotika, např. Klacid 500mg, budou-li pozitivní D-dimery,
tak nasadíme LMWH a provedeme CT angio plic k vyloučení plicní embolie, to už ale
většinou za hospitalizace.
Protože komplikací covidu je zánět endotelu – výstelky cév, vedoucí k mikrotrombům, je
vhodné kromě kyseliny acetylsalicylové a colchicinu nasadit i statiny, např. Atorvastatin 20mg/d.
.
Při těžké nespavosti nasadíme kromě Fluvoxaminu a Melatoninu 10mg i Trazodon
15mg.

Nespoléhat se na očkování!

Po prodělaném těžkém COVIDu u rizikových pacientů zvážit podání nízkodávkovaného Rivoroxabanu – studie Michelle https://www.tctmd.com/news/michelle-published-low-dose-rivaroxaban-cuts-vte-risk-after-covid-19-admission

Zhoršuje-li se zdravotní stav, je nutné včas reagovat.

Důležitá jsou i režimová opatření. Často měnit polohu na lůžku, pít dostatek tekutin,
dechová cvičení atd. – viz současný doporučený postup.

Ivermectin, Montelucast, Fluvoxamin a Colchicin jsou navíc léky, které se dají použít i v léčbě “long covidu”.
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-recover-protocol/