JAK NA COVID – VAROVNÉ PŘÍZNAKY – KDY MUSÍTE DO NEMOCNICE

 1. narůstající dušnost i klidová, zvláště, když se stav zhoršuje, nevydržíte vleže, nedokončíte větu
 2. promodralé rty, pískoty na plicích
 3. snížení saturace krve pod 94% (saturační čidlo se dá koupit od 250 Kč)
 4. pokles krevního tlaku pod 100 systolu – zvláště ti, kdo užívají léky na tlak si musí tlak častěji kontrolovat a při poklesu léčbu snížit, či vysadit, nejlépe po poradě s lékařem)
 5. zrychlený tep nad 100 za minutu
 6. bolesti na hrudi
 7. zhoršené vědomí, zpomalené odpovědi a reakce, těžká slabost

Je potřeba sledovat i dynamiku stavu, jestli se to den ode dne a hodinu od hodiny zhoršuje, nečekejte dlouho, zvlášť máte-li rizikové faktory:

 

 1. mužské pohlaví
 2. věk nad 65 let
 3. obezita – BMI nad 30
 4. diabetes mellitus
 5. srdeční onemocnění
 6. plicní onemocnění