Jak léčit covid 19 z 11/2021

JAK  léčit COVID 19 

NA COVID 19 NIKDO NEMUSÍ UMŘÍT! ALE MUSÍ SE LÉČIT VČAS!

U rizikových pacientů:   mutace delta: MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY, mutace omicron: Molnupiravir (Lavegrio)

věk nad 65 let, nebo

Chronické onemocnění jater
Chronické onemocnění ledvin
Cukrovka (Diabetes mellitus)
Závažná porucha imunity
Imonosupresivní léčba
Závažná onemocnění plic
Onkologické nebo hemato-onkologické
onemocnění s aktuálně probíhající léčbou

Trombofilní stav v dispenzární péči
•Nervosvalová onemocnění
Stav po transplantaci orgánu či kostní dřeně
Věk > 55let a současně kardiovaskulární onemocnění, plicní onemocnění nebo vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)

Tito všichni jsou indikování k podání monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab od firmy Regeneron v případě mutace delta, nebo perorálního léku Lavegrio fy. Merck

Podmínkou podání je – lehký až středně těžký průběh, podání do deseti dnů trvání nemoci, váha nad 40kg.

U nás v nemocnici Boskovice je stacionář, kde tyto léky podávají, domluvit se to dá na tel. čísle

516 491 311

 

U nerizikových pacientů, což neznamená, že nemůžou mít těžký až fatální průběh, je třeba podat co nejdříve tuto kombinaci léků: I+I+M+ABCD+EFF:

2 I + doplňky (Zinek 50mg/den, vitamín C 500mg/den, vitamín D 5000IU/den, Melatonin 5mg na noc, black cumin seed -Černucha setá 500mg 2xd) nasadí každý, kdo onemocní:

I – IVERMECTIN – v dávce 0,2mg/kg, u obézních 0,3-0,4mg/Kg – nasadit na 5 dní, v našich podmínkách ale nedostupný

M -MONTELUCAST (Moncasta, Castispir) 1-0-1 (praktický lékař nemůže psát na úhradu pojišťovny). Velmi vhodný je u mladších osob a dětí, kterým prakticky nemáme co nabídnout.

I – INOSINE PRANOBEX ( ISOPRINOSIN) – v dávce 1000mg 3x denně (6-8 tablet denně), pozor na nevolnost, tablety se dají rozdrtit

Jestliže se nemoc v dalších hodinách a dnech zhoršuje, nasadí se:

A – ACETYLSALICYLOVÁ KYSELINA – 375mg denně do vymizení příznaků

B – BUDESONID inhalátor (BUDIAIR) 2×2 vdechy do vymizení příznaků

C – COLCHICIN – v dávce 0,5mg 2x denně 3 dny, potom 1x denně po dobu 30 dnů, u nerizikových pacientů do vymizení příznaků – doporučuji zvláště u pacientů s kardiovaskulárním rizikem

Pakliže se stav nelepší, navštíví pacient lékaře, nebo lékař pacienta, bude-li poslechový nález na plicích tak nasadíme:

D- Dexametazon  – u pacientů, kteří i přes zavedenou léčbu dostanou virový zápal plic, tak nasadit dexamethazon (např. Dexamed 12mg  1-3. den, 8mg 4-6 den, 4mg dle stavu, klidně několik týdnů,  či Prednison nebo Methylprednisolon 1mg/Kg 5 dní a potom postupně snižovat až do vysazení.

bude-li saturace pod 92%, tak hned hospitalizace, bude-li vyšší prokalcitonin tak antibiotika, budou-li pozitivní D-dimery, tak nasadíme LMWH a provedeme CT angio plic k vyloučení plicní embolie.

E – Expektorancia – dá se použít dobře ACC long (acetylcystein), ale ten by se neměl kombinovat s paracetamolem, dá se dobře použí Erdomed, Soledum, nebo další léky

F- Fluvoxamin (Fevarin) 50mg 2x denně 10 dní nebo Fluoxetine 30mg/d 10 dní. Zvláště vhodné u příznaků typu mozková mlha, nesoustředěnost, únava. Dá se nasadit hned ze začátku onemocnění.

F- Famotidine – famotidine má i účinek na COVID, ale hlavně je potřeba chránit žaludek, od nežádoucích účinků acetylsalicylové kyseliny a kortikoidů, i samotná infekce dělá těžké nechutenství a bolesti břicha. Dá se použít i Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, ale začal bych spíše Famotidinem. Užívá-li někdo léky na žaludek, může během prvních dní zvýšit dávku. U lidí, kteří trpí v minulosti trpěli na žaludeční vředy, či gastritidy, raději nepodávat Kys. Acetylsalicylovou, ale Clopidogrel.

Drtivou většinu nemocných  zvládneme ambulantně, čímž ulevíme nemocnicím. Důležité je sledovat saturaci, aby neklesla pod 92% a včas na to zareagovat. S tímto managmentem péče proměníme COVID 19 z potenciálního a nebezpečného zabijáka v dobře léčitelnou virózu a nikdo na něj nemusí zemřít. A i když část pacientů i přesto bude muset do nemocnice, budou již zaléčeni a průběh jejich nemoci bude mírnější. Po nasazení Ivermectinu bude i méně tzv. postcovidového syndromu. Navíc Ivermectin funguje i profylakticky, dá se nasadit 1. a 3. den po kontaktu s nemocným s COVIDem19. Ivermectin je tak bezpečný, že by se klidně mohl prodávat i volně v lékárnách na úhradu pacienta (Jako např. v Egyptě, či Indii). U všech výše zmíněných léků byl prokázán účinek, ale žádný z těchto léků není sám o sobě zázrakem, který by COVID 19 100% vyléčil, navíc většina studií je spíše menších a čeká se na další a studie na jejich analýzy. To je i důvod, proč např. EMA zatím nedoporučila Ivermectin a proč se zatím Colchicin a Budesonid neobjevil ani v našich doporučených postupech. Zároveň ale platí, že všechny tyto léky jsou staré, vyzkoušené, bezpečné, levné, s minimem interakcí a nežádoucích účinků. Ve studiích má Ivermectin a Colchicin méně nežádoucích účinků, než placebo.

Kouzlo je právě v tom, že tyto léky lze efektivně zkombinovat do léčebného protokolu a tím zmnohonásobit jejich účinek. Toto žádná studie s jedním lékem nedokáže. Isoprinosine ovlivní primární imunitní odpověď navýšením NK buněk a moduluje imunitu, Ivermectin snižuje virovou nálož, zabraňuje průniku viru do buněk a do jádra, jeho replikaci a má protizánětlivý účinek, Budesonid snižuje riziko rozvoje zápalu plic, Colchicin má komplexní  protizánětlivý účinek v cévách, snižuje produkci zánětlivých chemokinů, a acetylsalicylová kyselina mají antiagregační a protizánětlivý efekt. S kortikoidy jsou výborné zkušenosti k léčbě virového zápalu plic. Antibiotka většinou nejsou vůbec nutná, nebo se dávají na doléčení ke kortikosteroidům, když trvají teploty  a kašel.

 

 

 

zdroje například (studií jsou desítky):

ivmmeta.com – metaanalýza všech studií dělané s Ivermectinem, která dokazuje, že Ivermectin účinkuje  v prevenci, profylaxi, v terapii rané fáze onemocnění i pozdější fáze onemocnění a funguje i u tzv. postcovidového syndromu

https://covid19criticalcare.com/

https://c19ivermectin.com/

ColCORONA study, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250494v1 – studií s colchicinem je více, probíhají stále nové a čeká se na analýzu dalších

https://www.researchgate.net/publication/343165551_Is_Acetylsalicylic_Acid_a_Safe_and_Potentially_Useful_Choice_for_Adult_Patients_with_COVID-19   – studií s kyselinou acetylsalicylovou také přibývají

Inosine Pranobex:

https://www.mdpi.com/2076-0817/9/12/1055/htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5100179/

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext