Ceník

Potvrzení o pracovní způsobilosti k výkonu zaměstnání 100 Kč  platí i pro profesní průkazy a potravinářský průkaz
Potvrzení a výpis z dokumentace před výjezdem do zahraničí 200 Kč
Vstupní a výstupní prohlídky do a ze zaměstnání 250 Kč
Očkování na žádost pacienta 50 Kč
Potvrzení o zavedení pečovatelské služby 100 Kč
Potvrzení rekondičních pobytů 100 Kč
Výpis z dokumentace 100 Kč
Taping 50 Kč   + cena spotřebované pásky
Prohlídka + vystavení posudku k řízení motorových vozidel 250 Kč   následné prohlídky 150 Kč
Potvrzení zbrojního průkazu 300 Kč  periodické prohlídky 200Kč