Rady pacientům Archive

Snižuje konzumace vína kardiovaskulární riziko?

Tato studie totiž ukázala, že střídmá konzumace vína 3dc u muže a 2dc u žen denně prokazatelně snižuje hladinu cholesterolu (více červené) a zvyšuje hladinu HDL “hodný cholesterol” (obě vína), ale jen u aktivních jedinců, kteří minimálně dvakrát týdně cvičili. Znovu se tedy ukazuje, jak zásadně důležitý je pro naše zdraví pohyb.

Zdravý životní styl mění aktivitu genů v organismu

V dosti reprezentativní studii zkoumali vliv změny životního stylu na změnu exprese některých genů. Intervenovaná skupina dobrovolníků byla podrobena programu, který sestával z nízkotukové vegetariánské diety, středně zátěžovému aerobnímu cvičení 3 hodiny týdně, hodina denně byla věnována zvládání stresu a jednou týdně se konalo podpůrné skupinové sezení.

Pozor na tetování

Kromě rizika přenosu zákeřných a špatně léčitelných onemocnění (naštěstí vzácné) hrozí i to, že budete svého rozhodnutí později litovat. V Británii vyšla zajímavá studie, která ukazuje, že celá třetina osob s tetováním na kůži lituje svého rozhodnutí.

Magnésium a nádory tlustého střeva

Denní příjem magnézia, aby chránil proti rakovině tlustého střeva by měl být aspoň 200-270mg/den. Pro představu obsahuje toto množství asi 100g čočky nebo sójy, 1/2 kila banánů, 1kg brambor, 300g čokolády, 150g vlašských ořechů, 400g celozrnného pečiva400g tvrdého sýru.

Jak se bránit demenci

1. Fyzická aktivita. Ukazuje se, že pravidelná fyzická aktivita zpomaluje progresi kognitivního deficitu a snižuje výskyt některých příznaků demence, jako je agitovanost, poruchy spánku, bloudění apod. Nejlepší je rychlá chůze a chůze s hůlkami, aspoň 45 minut denně. Po 6ti měsíčním pravidelném aerobním cvičení se zvětší objem bílé i šedé hmoty mozku

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je porucha, kdy muž nemůže dosáhnout dostatečně pevné erekce, nebo toto ztopoření není schopen udržet potřebnou dobu. Tato porucha může být signálem vážnějších chorob, jako je například cukrovka, poucha metabolismu lipidů – “vysoký cholesterol”, může být projevem poškození cév. Jsou však i případy, kde je porucha erekce jediným symptomem rakoviny prostaty. Proto by se každý muž s tímto problémem měl nechat vyšetřit.

Běhejte

Nebojte se pohybu a pravidelně choďte běhat. V dlouhodobé prospektivní studii s velkým počtem účastníků se prokázalo, že pravidelné běhání 1-2,5 hodiny týdně významně prodlužuje život. U můžů o 6,2 roku a u žen 5,6. Tempo nemusí být velké. Bolí-li vás klouby, nebo máte-li nadváhu, či obezitu, lze běh nahradit chůzí o vyšší intenzitě a trochu delšími časovými intervaly.

Nebojte se očkování

V poslední době přibývá těch, kteří odmítají očkování, vidí v něm nějaké konspirační spiknutí, nebo nátlak státu. Jsou to obavy liché. Očkování a jím navozená imunita jedince a kolektivu jsou stále nejefektivnější (to znamená poměr náklad/přínos) způsob prevence vzniku a rozšíření infekčních nemocí v populaci. Nežádoucí účinky očkování jsou téměř zanedbatelné. Vakcíny jsou čím dál čistší, bezpečnější, kontrolovanější.