Aktuality Archive

trombotické komplikace očkování – dá se s tím něco dělat?

Níže jsem zkopíroval překlad dopisu dr. Noorchashma pro FDA (ztaženo z rozalio.cz – originál pod textem) a je tam link i na článek z Lancetu o vlivu viru SARS-COV2 na endotel. Co z toho vyplývá?

  1.  Neočkovat se, když neuplyne dostatek času od prodělaného onemocnění COVID 19, aspoň 3 měsíce
  2.  Kdo si není jist, zda měl COVID a kdy, nechat si vzít hladinu protilátek
  3.  návrh preventivní medikace: Aspirin 100mg denně, po celou dobu očkování
  4.  vysadit hormonální antikoncepci před i po očkování
  5.  nekouřit, dostatek tekutin a zdravě jíst
  6.  u vysoce rizikových pacientů užívat preventivně LMWH, např. Clexane 0,4 1x denně
  7.  z potravinových doplňků – vitamín C, Kurkumin, Glutathion, N-acetylcystein
  8.  zvážit podání statinů – léků na cholesterol, který mají potenciál stabilizovat endotel cévní
  9. u pacientů s vyšším rizikem, např. ischemická choroba srdeční, kuřáci, pacienti s trombembolismem v anamnéze zvážit Colchicin 1x denně po celou dobu očkování

 

Dopis kardiochirurga Hoomana Noorchashma expertům z Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a firmy Pfizer ze dne 26. ledna 2021

Obracím se na vás jakožto na naše přední odborníky na veřejné zdraví a představitele regulačního úřadu s následujícím varováním a téměř jistou prognózou.
Virus SARS-CoV-2 vykazuje, mimo jiné tkáně a orgány, tropismus pro vaskulární endotel. Tuto skutečnost popisuje článek v odborném časopise Lancet publikovaný v dubnu 2020: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext

Receptor ACE-2 na endotelu zřejmě představuje bránu pro vstup viru do endoteliálních buněk, přičemž to vypadá, že endoteliální poranění způsobené virem nebo zánětlivou reakcí, kterou vyvolává, je důvodem, proč mnoho pacientů s COVID-19 má tromboembolické komplikace.
S jistotou tak lze prohlásit, že virové antigeny jsou přítomny v endoteliální výstelce cév u všech osob, které jsou aktuálně nebo nedávno byly nakažené virem SARS-CoV-2, bez ohledu na to, zda jsou symptomatické nebo rekonvalescentní.

Chci vás tímto upozornit na téměř jistou imunologickou prognózu, že jsou-li virové antigeny přítomny v tkáních (jakýchkoli) osob, které podstupují očkování, bude antigenově specifická imunitní reakce vyvolaná vakcínou cílit na tyto tkáně a způsobovat zánět a poškození i mimo místo samotné vakcinace.
Pokud jsou virové antigeny přítomny ve vaskulárním endotelu či jiných vrstvách cév, zejména u starších a oslabených osob trpících kardiovaskulárním onemocněním, pak antigenově specifická imunitní odpověď vyvolaná vakcínou téměř jisté poškodí vaskulární endotel. Endoteliální zánět vyvolaný vakcínou bezpochyby povede k vytvoření krevní sraženiny s potenciálem velkých tromboembolických komplikací, přinejmenším u podskupiny těchto pacientů. Pro většinu mladších, silnějších pacientů takové vaskulární poranění z imunitní odpovědi na vakcínu nepředstavuje vážné ohrožení, pro mnohé starší a slabé pacienty s kardiovaskulárním onemocněním však ano.

Proto vás uctivě žádám, aby FDA ve spolupráci s firmami Pfizer a Moderna okamžitě vydal jasné doporučení klinickým lékařům: odložit imunizaci u všech nedávno rekonvalescentních pacientů stejně jako u všech známých symptomatických nebo asymptomatických přenašečů a před očkováním aktivně vyšetřit co nejvíce pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, aby bylo možné detekovat přítomnost SARS-CoV-2.
Potenciálním rozumným řešením, zejména v domovech s pečovatelskou službou, by bylo screeningové vyšetření protilátek coby náhradního prostředku k vyloučení/odložení očkování u osob, které mohly být viru vystaveny a v jejichž tkáních zůstaly virové antigeny.

Cílem v oblasti veřejného zdraví je co nejrozsáhlejší a rychlé očkování populace. Zachrání to mnoho životů a pravděpodobně i náš národ; očkování na celostátní úrovni určitě zachrání mnohem více životů, než by jakákoli komplikace související s vakcínami mohla ohrozit. Přestože víme, že většina našich občanů bude mít v současné krizové situaci z očkování prospěch, nemůžeme tím ospravedlnit regulační a korporátní selhání při zmírňování známých a racionálně předpovězených nebezpečí pro ohroženou menšinovou skupinu osob.

Jelikož coby imunolog dobře vím, jak antigenově specifické imunitní odpovědi mohou způsobit poškození orgánů a tkání, doporučuji vám, jako našim hlavním regulátorům FDA, nepřehlížet skutečnost, že očkování osob s již existujícími SARS-CoV-2 virovými antigeny ve tkáních by jim mohlo způsobit vážné poškození, zejména oslabeným jedincům trpícím kardiovaskulárními nemocemi.

Pokud se navíc imunologické riziko, které zde předpovídám, ukáže jako závažné, tak v příštích měsících, kdy budou naočkovány další miliony Američanů, bude zřetelní i pro veřejnost.

Dokážete si představit, že si veřejnost, aniž by od FDA dostala jakékoli varování, začne uvědomovat rostoucí počet takových vaskulárních/tromboembolických komplikací? Jak se poté podle vás změní úroveň „váhavosti vůči očkování“? Nepožene pak veřejnost odborníky a federální regulační orgány k zodpovědnosti, zejména pokud o existenci tohoto imunologického nebezpečí věděli, nebo měli vědět?

Zajistit prospěch většině veřejnosti a zachránit národ před touto pandemií rychlým a agresivním očkováním je eticky správný cíl, pokud však víme o skutečných či pravděpodobných rizicích újmy a úmrtnosti, měli bychom výrazně zmírnit rizika pro ohrožené osoby. To je jediná rozumná, etická a pravděpodobně legální cesta, kterou se můžete jako regulační orgány v oblasti veřejného zdraví vydat, jelikož v USA již neobětujeme životy menšinových podskupin lidí ve prospěch většiny. Zaměřujeme se na etické dosažení rovnováhy mezi blahem pro většinu a obranou práv jednotlivce na život a svobodu a vlastnických práv.

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext

https://noorchashm.medium.com/a-letter-of-warning-to-fda-and-pfizer-on-the-immunological-danger-of-covid-19-vaccination-in-the-7d17d037982d

colchicin – nadějný lék COVID 19

Níže uvádím stručný závěr studie – dvojitě zaslepené, randomizované a na velkém počtu pacientů, prokazující, že podání colchicinu 25mg 1-0-1 3 dny a potom 1x denně snížilo počet úmrtí na COVID 19.

Colchicin je starý dobrý lék, používá se v revmatologii, na akutní dnavý záchvat a nyní i po prodělaném infarktu. Je velmi bezpečný, ve vyšších dávkách, např. 6 tbl denně vyvolává průjmy, ale v té malé dávce 1-0-1, či jedenkrát denně, je bez výraznějších nežádoucích účinků.

Tak proč to nezkusit!!!

Efficacy of Colchicine in Non-Hospitalized Patients with COVID-19

Jean-Claude TardifNadia BouabdallaouiPhilippe L. L’AllierDaniel GaudetBinita ShahMichael H. PillingerJose Lopez-SendonProtasio da LuzLucie VerretSylvia AudetJocelyn DupuisAndré DenaultMartin PelletierPhilippe A. TessierSarah SamsonDenis FortinJean-Daniel TardifDavid BusseuilElisabeth GouletChantal LacosteAnick DuboisAvni Y. JoshiDavid D. WatersPriscilla HsueNorman E. LeporFrédéric LesageNicolas SainturetEve Roy-ClavelZohar BassevitchAndreas OrfanosJean C. GrégoireLambert BusqueChristian LavalléePierre-Olivier HétuJean-Sébastien PaquetteSylvie LevesqueMariève CossetteAnna NozzaMalorie Chabot-BlanchetMarie-Pierre DubéMarie-Claude GuertinGuy Boivinfor the COLCORONA Investigators

ABSTRACT

Background Evidence suggests the role of an inflammatory storm in COVID-19 complications. Colchicine is an orally administered, anti-inflammatory medication beneficial in gout, pericarditis and coronary disease.

Methods We performed a randomized, double-blind trial involving non-hospitalized patients with COVID-19 diagnosed by polymerase chain reaction (PCR) testing or clinical criteria. The patients were randomly assigned to receive colchicine (0.5 mg twice daily for 3 days and once daily thereafter) or placebo for 30 days. The primary efficacy endpoint was the composite of death or hospitalization for COVID-19.

Results A total of 4488 patients were enrolled. The primary endpoint occurred in 4.7% of the patients in the colchicine group and 5.8% of those in the placebo group (odds ratio, 0.79; 95.1% confidence interval (CI), 0.61 to 1.03; P=0.08). Among the 4159 patients with PCR-confirmed COVID-19, the primary endpoint occurred in 4.6% and 6.0% of patients in the colchicine and placebo groups, respectively (odds ratio, 0.75; 95% CI, 0.57 to 0.99; P=0.04). In these patients with PCR-confirmed COVID-19, the odds ratios were 0.75 (95% CI, 0.57 to 0.99) for hospitalization due to COVID-19, 0.50 (95% CI, 0.23 to 1.07) for mechanical ventilation, and 0.56 (95% CI, 0.19 to 1.66) for death. Serious adverse events were reported in 4.9% and 6.3% in the colchicine and placebo groups (P=0.05); pneumonia occurred in 2.9% and 4.1% of patients (P=0.02). Diarrhea was reported in 13.7% and 7.3% in the colchicine and placebo groups (P<0.0001).

Conclusion Among non-hospitalized patients with COVID-19, colchicine reduces the composite rate of death or hospitalization. (COLCORONA ClinicalTrials.gov number: NCT04322682)

Competing Interest Statement

JCT reports grants from Government of Quebec, National Heart, Lung, and Blood Institute of the U.S. National Institutes of Health (NIH), the Montreal Heart Institute Foundation, from Bill and Melinda Gates Foundation, Amarin, Esperion, Ionis, Servier, RegenXBio; personal fees from Astra Zeneca, Sanofi, Servier; and personal fees and minor equity interest from Dalcor. In addition, JCT’s institution has submitted a patent Methods of treating a coronavirus infection using Colchicine pending and a patent Early administration of low-dose colchicine after myocardial infarction pending. JCT has waived his rights in all patents related to colchicine and does not stand to benefit financially if colchicine becomes used as a treatment for COVID-19. MPD and JCT have a patent Methods for Treating or Preventing Cardiovascular Disorders and Lowering Risk of Cardiovascular Events issued to Dalcor, no royalties received, a patent Genetic Markers for Predicting Responsiveness to Therapy with HDL-Raising or HDL Mimicking Agent issued to Dalcor, no royalties received, and a patent Methods for using low dose colchicine after myocardial infarction with royalties paid to Invention assigned to the Montreal Heart Institute. NB reports personal fees from AstraZeneca; BS reports grants from NIH NHLBI; MHP reports grants from Hikma Pharmaceuticals, Horizon Therapeutics, and personal fees from Horizon Therapeutics; JLS reports grants from Bayer, Pfizer, Amgen, Boheringer Ingelheim and personal fees from Menarini; AYD reports personal fees from CAE Healthcare and Masimo, grants from Edwards; PH reports grants from NIH, Montreal Heart Institute, Gilead, and other from Merck; AO reports grants from the COVID-19 Therapeutics Accelerator; JSP reports personal fees from Universite Laval; MPD reports personal fees and other from Dalcor and personal fees from GlaxoSmithKline, other from AstraZeneca, Pfizer, Servier, Sanofi. Other authors have nothing to declare.

Clinical Trial

NCT04322682

Funding Statement

The study was funded by the Government of Quebec, the Bill and Melinda Gates Foundation, the National Institutes of Health and philanthropist Sophie Desmarais. The study medication and matching placebo were provided by Pharmascience (Montreal), which had no role in the design or conduct of the trial or the preparation or review of the manuscript. The first author (JCT) and lead statistician (MCG) prepared the first draft of the manuscript, had full access to the trial database, generated statistical analyses, made the decision to submit the manuscript for publication, and assume responsibility for the accuracy and completeness of the data and analyses and for the fidelity to the protocol.

Author Declarations

I confirm all relevant ethical guidelines have been followed, and any necessary IRB and/or ethics committee approvals have been obtained.

Yes

The details of the IRB/oversight body that provided approval or exemption for the research described are given below:

The protocol was approved by the Montreal Heart Institute research ethics committee and all institutional review boards at all centers involved in the 6 countries that participated in the trial.

All necessary patient/participant consent has been obtained and the appropriate institutional forms have been archived.

Yes

I understand that all clinical trials and any other prospective interventional studies must be registered with an ICMJE-approved registry, such as ClinicalTrials.gov. I confirm that any such study reported in the manuscript has been registered and the trial registration ID is provided (note: if posting a prospective study registered retrospectively, please provide a statement in the trial ID field explaining why the study was not registered in advance).

Yes

I have followed all appropriate research reporting guidelines and uploaded the relevant EQUATOR Network research reporting checklist(s) and other pertinent material as supplementary files, if applicable.

Yes

Paper in collection COVID-19 SARS-CoV-2 preprints from medRxiv and bioRxiv

Jak léčit COVID 19 v ambulantní péči

Jak léčit Covid 19 – protokol II – ABCD

 

Profylaxe: po rizikovém kontaktu, či pobytu ve společné domácnosti s nakaženým

Ivermektin – 12-16mg jednorázově, za tři dny zopakovat

Isoprinosin 1-0-1 10 dní

Zinkorot 1-0-1,

Vitamín C 500mg denně + další potravinové doplňky, viz níže

(poznámka: ani Ivermectin, ani Isoprinosine zatím nejsou oficiálně doporučené léky a nemají zatím jednoznačně prokázaná data. Po Isoprinosinu bývají někdy zažívací potíže. Je to tedy na zvážení lékaře a Vás)

Od vypuknutí příznaků:

Ivermectin 0,2mg/kg (12-16mg) denně 5 dní po sobě, u obézních úvodem 0,3-0,4mg/Kg

Isoprinosin 2-2-2 5 dní – ale osobně s ním mám rozporuplné zkušenosti, někomu výborně zabere, někomu vůbec, někdo z něj má i zažívací potíže, osobně to nikomu nenutím, ale když to někdo chce vyzkoušet, nebráním mu. Jsou to dost velké a hořké tablety, takže kdo má nevolnosti, nechutenství, bývá mu z toho zle.

Acetylsalicylová Kyselina 500mg denně do ústupu příznaků

Budesonid (Budiair) inhalátor 2×2 vdechy do ústupu příznaků

Colchicin – 1-0-1 3 dny, potom měsíc 1x denně (dle celkového stavu, bezpříznakoví mohou vysadit dříve)

 

Vitamín C  1000mg 1-0-1, po zlepšení snížit na 500mg denně

Vitamín D 5000I.U denně, zvláště u obézních pacientů, či u pacientů s hypovitaminózou vit. D, nebo ti, co dlouho vit. D nebrali, je vhodná úvodem i jednorázově větší dávka vitamínu D, např. 30000 IU

Zinkorot 25mg  2-0-2 ( po 5. dnech snížit na 1-0-1)

Famosan 40mg 0-0-1 – při zlepšení stavu snížit na 20mg 0-0-1 a užívat po dobu užívání Kyseliny Acetylsalicylové

Dále doporučeno brát potravinové doplňky –

Quercetin + Bromelain 250 1-0-1, Melatonin 10mg před spaním

Selen  vitamíny B, Cistus Incanus -Růže středomořská, Andrographis – Pravenka LatnatáKurkuminGluthation

ACC long 600 1-0-0 (nekombinovat s paracetamolem), nebo Erdomed, či Soledum

Na suchý vyčerpávající kašel Codein 30mg 1-1-1, či Levopront

Při teplotách, bolestech hlavy a svalů – Paracetamol 500 mg á 6 hodin, možno i střídavě s Ibuprofen 400mg á 8 hodin, anebo Novalgin á 8 hodin

 

Při zhoršování stavu v dalších dnech, hlavně stran dušnosti (doporučit lidem zakoupení prstového oximetru, varovný je hlavně pokles saturace pod 92%),  je dobré kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, pokud to jde, domluvit si návštěvu, vzít hladinu CRP, D-dimerů, prokalcitoninu, změřit saturaci, popřípadě RTG plic, dle nálezu lze pokračovat:

Dexametazon 4mg – 12mg 1-0-0 dle tíže příznaků, důležité nasadit při rozvoji atypického zápalu plic, ten se zjistí poslechem, rtg, či CT. Kortikoidy u lehčích stavů lze nasadit i ambulantně, nelepší-li se stav několik dní, při poklesu saturace, oboustranném zápalu plic, je vhodnější za hospitalizace. Velmi dobrou alternativou Fortekortinu je Medrol tbl. Dávka je hodně individuální, ale nebojím se první dny jít do vyšších dávek a pak postupně snižovat. Kortikoidy jsou dobré v malé dávce dlouhodobě po prodělaném covidovém zápalu plic, např. Medrol 4mg denně, klidně celý měsíc.

Azithromycin 2 balení 1. den 1-0-1, dále 1-0-0, dá se i Amoksiklav 1 g á 12 hodin,  Zinnat 500mg á 12 hodin, či Klacid 500mg á 12 hodin. Antibiotika ale mají smysl většinou až později. Rozhodně bych je nenasazoval na počátku nemoci, a když je nízká hladina CRP a Prokalcitoninu. Mají smysl spíše na doléčení, trvají – li teploty a kašel delší dobu a berou-li se kortikoidy, které zvyšují riziko bakteriální superinfekce. Na to doléčení se dá použít i Biseptol a Doxycyklin

LMWH místo kys. acetylasalicylové v profylaktické dávce, např. Clexane 0,4ml (zvláště u rizikovějších pacientů  –  antikoncepce, TEN v anam.)

 

při dalším zhoršování stavu a zvláště poklesu saturace pod 92% nutná hospitalizace !!!

 

v případě, že dojdou místa v nemocnicích pokračovat v léčbě doma navýšením kortikoidů –

SoluMedrol 126 mg denně i.v. a postupně snižovat

LMWH v plné dávce

oxygenoterapie dle místních možností (koncentrátory kyslíku pro domácí použití)

 

kdo se může registrovat na očkování u praktického lékaře

Primárně se budou objednávat (registrovat) pacienti dle věkového kritéria, které je nyní 65+.

Ovšem praktickým lékařům je otevřena i možnost očkovat pacienty nemocné, mladší  let, mají-li přidružené choroby.

Jde o „pacienty, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19“.

jaké diagnózy a zdravotní stavy jsou pokládány za ty s vysokým rizikem těžkého průběhu covid – 19? 

Např.

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

obezita (BMI > 35 kg/m2)

závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)

závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)

onkologické onemocnění

stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací

závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

Izolace – karanténa — změny od 1.3.2021

Od 1.3. se mění délka a podmínky izolace a karantény takto :
IZOLACE – nařizuje se u toho, kdo mám pozitivní test
– 14 dní od pozitivního testu
– ukončuje se bez testu, osoba musí být v době ukončení 3 dny bez příznaků onemocnění, izolaci ukončuje lékař na základě konzultace či vyšetření
Vysvětlení: ukazuje se, že tzv. britská mutace viru se na sliznicích udržuje až 14 dní a člověk je tak déle nakažlivý
KARANTÉNA – u toho, kdo byl v kontaktu s pozitivním člověkem
– 14 dní od posledního kontaktu s covid + osobou, po kontaktu ve společné domácnosti počítáno od data + testu člena rodiny (počítá se den odběru, ne výsledku)
– 14 dní po kontaktu ve spol. domácnosti s covid +, kdy se nejde úplně oddělit
– musí být aspoň jeden negativní test v době karantény: 5.-7. den PCR (do 10. dne) a celou dobu žádné příznaky, v případě pozitivity testu se karanténa prodlužuje o 14 dní od testu
– výjimečně, pokud nepodstoupí osoba v karanténě test lze ukončit po 14 dnech, je-li celou dobu bezpříznakový průběh a nelze objektivně zařídit testování
– do karantény nenastupují osoby očkované proti covid-19 (14 dní po 2. očkování, nebo u jednodávkových vakcín 14 dní po této dávce) po kontaktu s covid +, nemají-li příznaky
– do karantény po kontaktu s covid +nenastupují bezpříznakové osoby, které prodělaly laboratorně prokázanou infekci covid-19 v době 90 dnů od pozitivního testu (nutno doložit)
odkaz na tiskovou zprávu ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/izolace-a-karantena-kvuli-covid-19-se-prodlouzi-na-14-dni-vlada-se-zabyvala-take-pripravou-novych-krizovych-opatreni/

IVERMECTIN – NADĚJNÁ LÉČBA COVID19

Ivermectin je lék, který se v medicíně užívá už 40 let. Byl vyvinut jako účinný lék proti parazitům, ale funguje i proti virům. Jako nadějný lék v terapii infekce COVID 19 se používá s dobrými zkušenostmi už od dubna 2020. Desítky studií na tisících pacientech potvrdili především bezpečnost tohoto léku. Mnoho studií potvrzuje i dobrou účinnost. Chybí nám ale dvojitě zaslepená randomizovaná studie, která by potvrdila, že je účinnější, než placebo.  Otázka je, jestli se takovéto studie vůbec dočkáme. Virus neustále mutuje a studie z minulého roku pracovaly s virem, který útočí na nižší věkové skupiny. Některé studie zvolily špatný design, např. nasazovaly IVM až 7 den trvání nemoci, nebo v nich podávaly IVM jednorázově. V těchto studiích nebyly výsledky valné stran účinnosti, ale všechny potvrdily bezpečnost IVM.

MZČR  schválilo možnost experimentálního podání IVM, ale pro všeobecné praxe to podmiňuje odběry jaterních testů před a po podání léku, podepsáním informovaného souhlasu a hlášením podání IVM na SUKL.

Jinak se dá už sehnat i ambulantně na předpis, ale zatím za naprosto nehoráznou cenu 2500,- za 30tbl á 3mg.

Přidávám pár aktualit stran dávkování (děkuji svému kolegovi ze Slovenska, který má už s IVM zkušenosti)

Dávkování: obecně platí, podávat IVM s jídlem, nebo hned po něm, výrazně se zvýší koncentrace v séru a v cílových tkáních. U pacientů, kteří zrovna trpí průjmy, je dobré tabletu rozdrtit, aby se stihla vstřebat a podat aspoň s banánem, rýží, či kaší.

IVM je lipofilní, proto u obézních pacientů hrozí poddávkování;  je tedy vhodné podat 1., nebo i 2. dávku 0,3-0,4mg Kg a další dny 0,2mg/Kg


preventivně:

0,2 mg/kg 1. den, další dávku za tři dny,  a pak jednou za 14 dní.

 

léčba doma u symptomatologických pacientů:

0,2 mg/kg s jídlem nebo po jídle minimálně 2 dny a maximálně 5 dní

dovolí-li to situace, bylo by dobré na začátku odebrat základní odběry – jaterní testy, CRP, KO. Zvláště ale, když by se stav zhoršoval, hlavně stran dušnosti. Tam je třeba vzít i D-dimery a případně včas nasadit LMWH, při narůstajícím CRP antibiotika.

 

hospitalizovaní pacienti (platí i pro kritické pacienty na JIP a ARO): 

0,3, mg/Kg s jídlem, či po jídle 1x denně 5 dní. Plná dávka je tedy 80mg za 5 dní.

 

V ČR je zatím k dispozici bulharský IVM pod jménem Humevec, dá se sehnat na předpis, ale je hodně drahý a bude ho asi i omezený počet. Slováci mají mnohem levnější Iverzine (7Eu za 10 tablet), ve třetím světě to stojí ještě méně.

Ivermectin existuje i jako veterinární přípravek – pro koně, ptáčky, ale to samozřejmě není pro lidi schváleno a nemohu to doporučit.

Existuje to jako varianta pasta pro koně, např. Noromectin, dá se sehnat přes veterináře, v té pastě je 140mg Ivermectinu, což vystačí pro dva dospělé nekritické pacienty, cena +- 360 Kč. Potom se dá sehnat roztok pro papoušky Sh Ivermectim, např. na stránkách petissimo.cz. V tom roztoku je 10mg v 1 ml a celkově je v lahvičce 100mg – takže také vystačí na plnou dávku i kritického pacienta. Cena 275,-.

 

A jak vlastně Ivermectin funguje?

První mechanismus účinku je ten, že Ivermectin znemožní pevné navázání spike proteinu SARS-Cov2 s ACE 2 receptorem a tím mu znemožní, čí ztíží vstup do buňky. (Tělo tak bojuje od začátku s menším počtem napadených buněk – LOW VIRAL LOAD)

Druhý mechanismus spočívá v obsazení transportního proteinu importin B1 alfa (IMP B1alfa), což zabrání vstupu viru do jádra buňky, kde by jinak okamžitě po vstupu oslabil, či zcela znemožnil produkci Interferonů I a III. (to jsou poslové, které napadená buňka vysílá, aby varovali všechny okolní buňky a ty se na napadení připravily). SARS-Cov2 po dosažení jádra (řídícího centra buňky) dokáže produkci interferonů zastavit a oslabí tak naší imunitní reakci. V tom mu Ivermectin obsazením IMP B1 alfa účinně brání.
(vir se nedostal do jádra buňky a nemohl vypnout imunitní reakci organizmu která vede k jeho elimininaci skrze interferony, CD8, CD4 buňky – efektivní nezánětlivé odstranění viru)

Třetí mechanismus spočívá v blokování (RdRp) SARS-Cov-2 RNA Dependent RNA polymerázy, která je zodpovědná za replikaci genomu viru. Bez ní se sice množí schránka viru, spike protein atd. Ale každý nový vir potřebuje i novou řídící jednotku RNA viru (mozek). Ta se však nevytvoří, protože Ivemectin velmi efektivně navázáním na RdRp tento proces zastaví. Je to mechanismus účinnku i Remdesiviru (vir se namnožil jakožto sterilní mrzák který se nemůže množit dále, protože nemá uvnitř své schránky své RNA).

Čtvrtý extrémně důležitý mechanismus účinku není zaměřen na replikaci viru v organismu, ale na zastavení přehnané zánětlivé reakce organismu a to zablokováním (NF-kB) jaderného transkripčního faktoru kappa B (nuklear faktor kappa B). Neregulovaná zánětlivá reakce je to, co vede k poškození tkání a orgánů. Není-li včas regulována, je v mnoha případech fatální. Ivermectin blokuje vstup jaderného faktoru kappa B do jádra buňky a tím zastaví produkci či nadprodukci zánětlivých cytokininů (IL-6, IL-1beta, IL-18, TNF-alfa). Proto pomáhají NAC, kyselina Alfa-lipoová, GSH, resveratrol a další protože také mimo jiné míří na regulaci NF-KB. Zde by mohl mít i svoje místo Kolchicin.
(Množení viru, poškozené buňky a zmnožené imunitní buňky to vše vede k enormnímu tlaku na spuštění genově řízené zánětlivé reakce. NF-kappa B je spouštěčem kaskády zánětlivých cytokininů vedoucích k cytokininové a následně k bradykininové bouři. Ivermectin blokuje NF-kappaB).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011

Kontraindikace: přecitlivělost na účinnou látku, nepodává se těhotným a kojícím, kontraindikací je i těžké selhání jater

Interakce: jediná známá interakce s léky je s Warfarinem, warfarinizovaní pacienti by se na ten týden převedli na LMWH

Nežádoucí účinky: průjmy, bolesti břicha, svědění, nevolnost, bolest hlavy, horečky, závratě, ospalost, ataxie, únava, tachykardie, vyrážky, edém kůže, eozinofilie, zvýšené jaterní testy. Tyto účinky byly popsány při léčbě parazitů, jsou přechodné, zřídkavé, navíc spíše způsobené rozpadem mrtvých organismů.

 

SELINCRO – lék, který pomůže snížit konzumaci alkoholu

Selincro se užívá jednou denně podle potřeby. Může pomoci hlavně kvartálním alkoholikům, kteří si mohou vzít tabletu před očekávaným pitím. Může pomoci těm, kteří abstinují, aby neselhali, pomůže odvrátit rozvíjející se “tah”, celkově pomůže snížit množství vypitého alkoholu. Funguje tak, že se váže na opiodní receptory v mozku a snižuje pocit bažení – craving. Cena jedné tablety je 139,-.

Léčba bolesti

Ukazuje se, že základním lékem léčby bolesti by měl být paracetamol (Paralen, Panadol) a to do maximální dávky 4gramy denně. Tato dávka by se neměla překročit, neboť hrozí poškození jater. (Podle některých autorů je dávka do 6gramů ještě bezpečná). Pozor na výskyt paracetamolu v různých volně prodejných lécích, vždy čtěte obsahy (např. Coldrex apod.).Dále se ukazuje, že vhodnou skupinou jsou slabé opiody, jako je tramadol (Tramal, Tralgit, Mabron, Noax..) a nejlépe v kombinaci s paracetamolem (Zaldiar, Doreta, Tutus). Až poté by měly být přidány léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik jako je diclofenac, ibuprofen, naproxen a podobně. U silných chronických bolestí jsou potom indikovány silné opiáty, antidepresiva a event. speciální intervenční postupy.