Běhejte

Nebojte se pohybu a pravidelně choďte běhat. V dlouhodobé prospektivní studii s velkým počtem účastníků se prokázalo, že pravidelné běhání 1-2,5 hodiny týdně významně prodlužuje život. U můžů o 6,2 roku a u žen 5,6. Tempo nemusí být velké. Bolí-li vás klouby, nebo máte-li nadváhu, či obezitu, lze běh nahradit chůzí o vyšší intenzitě a trochu delšími časovými intervaly.